نتايج جستجو

تعداد يافته ها برای عبارت حداکثر :2

  • ضبط مکالمات

    برای تسریع در فرآیند خدمت رسانی به مشتریان و یا نظارت بر عملکرد کارمندانتان مکالمه ها را ضبط نمایید. ضبط مکالمات یکی از خدماتی است که برای تمامی شرکت ها با هر اندازه و هر نوع فعالیتی، قابل اجراست.

1   صفحه 1 از 1