در صورت خرید نرم افزار آیا صداگذاری آن را هم برای ما انجام می دهید؟

صداگذاری در این نرم افزار به راحتی توسط خود شما امکانپذیر است .ولی در صورت در خواست شما فقط کافی است متن مورد نظر در هر مرحله را برای ما بفرستید تا صداگذاری و تست روی نرم افزار انجام شود و برای شما ساختار کامل آن ارسال شود.