تقویم پاسخگویی

این سیستم که جدیدا به هر دو نرم افزار Client و Server اضافه شده است، قابلیت تعریف چارت سیستم بر اساس ساعات کاری شرکت را دارا می باشد، به گونه ای که سیستم به صورت خودکار در ساعتی که برایش از پیش تنظیم می شود، چارت دیگری را می خواند.
به طور مثال در روز پنجشنبه به محض پایان ساعت کاری پرسنل و ترک محل کار چارت دیگری که وظیفه گرفتن پیغام و یا انتقال مکالمه به تلفن همراه یک یا تعدادی از پرسنل است را باید بروی خطوط تنظیم کرد.لذا برای انجام این کار از امکان تقویم سیستم که قابلیت تنظیم روز ها به همراه ساعت های مختلف روز و تاریخ خاص را دارد استفاده می کنیم
در حالت دیگر ممکن است که شخص بخواهد در ساعات بخصوص در آن روز چارت پخش گردد.برای اینکار در قسمت 'از ساعت' زمان شروع اجرای چارت و در قسمت 'تا ساعت' پایان اجرای چارت را باید وارد کینم.