لیست مزاحمین

در نسخه جدید نرم افزار تلفن گویای شرکت فارسیکام امکان تعیین لیستی از مزاحمین وجود دارد
این قابلیت به شما این امکان را می دهد که تماس های ورودی را پردازش نموده و بر حسب لیست مزاحمینی که تعبیه نمودید هر شماره را به سناریو از پیش تعریف شده ارسال کنید.
به عنوان مثال با این کار می توانید شرکت های تبلیغاتی را به سناریو دیگری خارج از سناریوی اصلی هدایت نمایید.
تا در صورت تماس پیغامی در این خصوص برایشان پخش گردد.