نمایش CallerID و اطلاعات جانبی تماس گیرنده

نشان دادن شماره تماس گیرنده یک امر بسیار پیش پا افتاده در امر مراکز تلفن و سانترال است که در مرکز تلفن کامپیوتری فارسیکام نیز این امر رعایت می شود. اما قابلیت بسیار پویا و قدرتمندی در کنار این امر وجود دارد دیدن سایر اطلاعات شخص تماس گیرنده می باشد. به صورتی که شما طبق خواسته خود و کاملا اختیاری موارد مربوط به مشتریان را تعریف سپس اطلاعات آن را تکمیل می نمایید. این اطلاعات در زمان نشان دادن شماره تماس به صورت جدولی در کنار صفحه مانیتور نمایان شده و شما می توانید تمام اطلاعات شخص پشت خط را قبل از صحبت کردن با وی دانسته و با اطلاعات کامل از وی با او به صحبت بپردازید.