از کجا می توانم کارتهای dialogic خریداری کنم؟

شرکت تولیدکننده نرم افزارهای IVR7 خود نماینده فروش کارتهای dialogic نیز می باشد،برای خرید کارت می توانید با این شرکت ارتباط برقرار کنید