آیا نسخه های جدید نرم افزار در اختیار خریدان نسخه های قبلی نیز قرار می گیرد؟

با توجه به اینکه بطور مرتب بسته به نیاز بازار و مشتریان امکانات جدیدی به سیستم اضافه می شود،به محض اضافه شدن هر امکان جدید به سیستم و یا بهینه سازی سیستم این تغییرات به اطلاع مشتریان قبلی خواهد رسید و مشتریان در صورت تمایل می توانند نسخه های جدید نرم افزار را دانلود و نرم افزار خود را بروز نمایند.